Presentations (slides),   E-English, S-Swedish,

Introduction to Negative Emissions, CCS and
our Innovative CO2 Capture Solution:  bio-CLC
  E
Negative CO2 webinar, Bellona, June 11, 2020


Minusutsläpp - kan vi tvätta atmosfären med koldioxidinfångning från biomassa?    S
Möte m. Liberalerna, Chalmers, 24/2 2020

Kan vi tvätta atmosfären med koldioxidinfångning?    S
Betlehemskyrkan, 13 februari 2020

Bio-CCS – En möjlighet att minska Sveriges klimatpåverkan radikalt till rimlig kostnad?    S
Lunchseminarium om Klimatpolitiska vägvalsutredningen, Chalmers, 7 februari 2020

The Necessity of Negative CO2 Emissions
- A Nordic Perspective
   
E

Nordic Energy Research Forum, Copenhagen, November 12-13,
2019

Negative CO2 Emissions
 - Techniques and thoughts on how to achieve this
  
E

LUBIRC seminar, Lund, November 1, 2019

Minusutssläpp - kan vi tvätta atmosfären med koldioxidinfångning?   S
Soup & Science, Chalmers, October 10, 2019

Negative CO2 Emissions in the Nordic Countries  E Nordic Flame Days, Åbo Akademi, August 28-29, 2019

Koldioxidinfångning och lagring (CCS)     S
Svenska luftvårdsföreningen, 6 maj 2019

Möte med klimatutredningen     S
Möte med klimatpolitiska vägvalsutredningen, Chalmers, 26 april 2019

Minusutsläpp genom Bio-CCS/BECCS     S
Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi (ESO), Stockholm, 27 november, 2018

Minusutsläpp - Varför? När? Var? Hur?     S
Svenskt seminarium om radikal minskning av klimatgasutsläpp i processindustrin, Energimyndigheten, Stockholm, 21 november, 2018

Chemical-Looping Combustion of Solid Fuels  -
A Discussion of Operational Experiences, Costs, Upscaling Strategies and Negative Emissions 
     E
GHGT14, October 21-25, 2018, Melbourne

Negative CO2 Emissions  -  An Analysis of the Retention Times Required with Respect to Possible Carbon Leakage     E
GHGT14, October 21-25, 2018, Melbourne

BECCS i Norden - De nordiska länderna har utomordentligt goda förutsättninar för Bio-CCS
Möte Industrial Advisory Board,
     S
 Chalmers Styrkeområde Energi, 19 juni 2018


Sammanfattning, slutsatser och lärdomar av ”International Conference on Negative CO2 Emissions”      S
Möte Industrial Advisory Board,
Chalmers Styrkeområde Energi, 19 juni 2018


Om det nordiske potensialet for negative utslipp 
Kan Norden bli verdens første karbon-negative region? Oslo, 
5 juni 2018

The Necessity and the Allure of Negative CO2 Emissions – A Question of Balance     E
Plenary lecture. International Conference on Negative CO2 Emissions, Gothenburg,
May 22-24, 2018.

Financing of Future Negative Emissions     E
International Conference on Negative CO2 Emissions,
Gothenburg,
May 22-24, 2018.

Så kan vi tvätta atmosfären på koldioxid     S
Föreläsning i Kuggen, Chalmers tekniska högskola
, 26 april 2018

Så kan vi tvätta atmosfären på koldioxid     S
William Chalmersföreläsning, 6 november 2017, Chalmers tekniska högskola         VIDEO

Bio-CLC: Need for, 100-kW Operational results
and Potential in the Nordic Region
     E
7thHigh Temperature Solids Looping Cycles Network Meeting, Luleå, September 4-5, 2017

CO2 Capture with Chemical-Looping Combustion (CLC)       E  
CLC, Bio-CLC and Negative CO2 Emissions in 5 slides!
Department Day, Chalmers, January 27, 2017

Koldioxidinfångning –  ett riskabelt spel eller nödvändigt för klimatet?     S
Energy - A Chalmers Area of Advance - Lunchseminarium 9 december 2016

Chemical-looping combustion of Solid Fuels -
Status and recent progress
     E
GHGT-13, Lausanne, November 15-18, 2016

Chemical-looping combustion - 
CLC consortium and Bio-CCS in Sweden
     E
Workshop on Sustainability and GHG impact of Bio-CC(U)S, Lausanne, November 16, 2016

Chemical-looping combustion - 
A cost breakthrough technology ?
     E
GHGT-13 Panel Discussion: Will advanced technologies significantly reduce the cost of CaptureNovember 16, 2016, Lausanne

Energy-efficient CO2 Capture with
Chemical-Looping Combustion
     E
CCSP –Final results seminar, October 13, 2016
Helsinki


Chemical-Looping Combustion of Solid Fuels  -  What is Needed to Reach Full-Scale ?     E
4th International Conference on Chemical Looping
Southeast University Nanjing, September 26-28, 2016

Materials for Chemical-Looping Combustion,     E
Presented at Efficient Carbon Capture for Coal Power Plants, 2nd ICEPE, Frankfurt, June 20-22, 2011

Chalmers Energy Conference, Jan 26-27, 2011: Capture of CO2 using Chemical-Looping Combustion

Oxygen-Carriers for Chemical-Looping Combustion - Operational Experience, Presented at 1st International Conference on Chemical Looping,  Lyon, March 17-19, 2010

 

CFB-9 Hamburg 2008: Chemical-Looping Combustion - Status of Development

Chemical-looping combustion, Liseleje, August 21, 2006

GHGT-7 Vancouver 2004 GRACE

GHGT-7 Vancouver 2004 Hydrogen

Chemical-Looping Combustion, Third Nordic Symposium on Carbon Dioxide Capture, Trondheim, October 2, 2003

 

 

 

Live presentations

Minusutsläpp genom Bio-CCS/BECCS
Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi (ESO), Stockholm, 27 november, 2018

Chemical-looping combustion (Chalmers Energidag,  November 2010)Posters

1st International Conference on Negative CO2 Emissions
-  Summary and Highlights

GHGT14, October 21-25, 2018, MelbourneLectures (slides)Miljöfysik:  Infångning och lagring av koldioxid. 10/5 2019

Miljöfysik:  Infångning och lagring av koldioxid. 27/4 2018

Sustainable energy futures :  CO2 capture and storage
17 Sept 2015

Sustainable energy futures 19 Sept 2012:  CO2 capture and storage

Combustion Engineering - Pollutants, 20 Sept. 2011

Combustion Engineering - CO2 capture, 20 Sept 2011