Presentations (slides)   

Minusutsläpp genom Bio-CCS/BECCS
Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi (ESO), Stockholm, 27 november, 2018

Minusutsläpp - Varför? När? Var? Hur?
Svenskt seminarium om radikal minskning av klimatgasutsläpp i processindustrin, Energimyndigheten, Stockholm, 21 november, 2018

Chemical-Looping Combustion of Solid Fuels  -
A Discussion of Operational Experiences, Costs, Upscaling Strategies and Negative Emissions

GHGT14, October 21-25, 2018, Melbourne

Negative CO2 Emissions  -  An Analysis of the Retention Times Required with Respect to Possible Carbon Leakage
GHGT14, October 21-25, 2018, Melbourne

BECCS i Norden - De nordiska länderna har utomordentligt goda förutsättninar för Bio-CCS
Möte Industrial Advisory Board,
Chalmers Styrkeområde Energi, 19 juni 2018


Sammanfattning, slutsatser och lärdomar av ”International Conference on Negative CO2 Emissions” Möte Industrial Advisory Board,
Chalmers Styrkeområde Energi, 19 juni 2018


Om det nordiske potensialet for negative utslipp
Kan Norden bli verdens første karbon-negative region? Oslo, 
5 juni 2018

The Necessity and the Allure of Negative CO2 Emissions – A Question of Balance
Plenary lecture. International Conference on Negative CO2 Emissions, Gothenburg,
May 22-24, 2017.

Financing of Future Negative Emissions
International Conference on Negative CO2 Emissions, Gothenburg,
May 22-24, 2018.

Så kan vi tvätta atmosfären på koldioxid
Föreläsning i Kuggen, Chalmers tekniska högskola, 26 april 2018

Så kan vi tvätta atmosfären på koldioxid
William Chalmersföreläsning, 6 november 2017, Chalmers tekniska högskola         VIDEO

Bio-CLC: Need for, 100-kW Operational results
and Potential in the Nordic Region

7thHigh Temperature Solids Looping Cycles Network Meeting, Luleå, September 4-5, 2017

CO2 Capture with Chemical-Looping Combustion (CLC)  - CLC, Bio-CLC and Negative CO2 Emissions in 5 slides!
Department Day, Chalmers, January 27, 2017

Koldioxidinfångning –  ett riskabelt spel eller nödvändigt för klimatet?
Energy - A Chalmers Area of Advance - Lunchseminarium 9 december 2016

Chemical-looping combustion of Solid Fuels -
Status and recent progress

GHGT-13, Lausanne, November 15-18, 2016

Chemical-looping combustion - 
CLC consortium and Bio-CCS in Sweden
Workshop on Sustainability and GHG impact of Bio-CC(U)S, Lausanne, November 16, 2016

Chemical-looping combustion - 
A cost breakthrough technology ?
GHGT-13 Panel Discussion: Will advanced technologies significantly reduce the cost of CaptureNovember 16, 2016, Lausanne

Energy-efficient CO2 Capture with
Chemical-Looping Combustion
CCSP –Final results seminar, October 13, 2016
Helsinki


Chemical-Looping Combustion of Solid Fuels  -  What is Needed to Reach Full-Scale ?
4th International Conference on Chemical Looping
Southeast University Nanjing, September 26-28, 2016

Materials for Chemical-Looping Combustion, Presented at Efficient Carbon Capture for Coal Power Plants, 2nd ICEPE, Frankfurt, June 20-22, 2011

Chalmers Energy Conference, Jan 26-27, 2011: Capture of CO2 using Chemical-Looping Combustion

Oxygen-Carriers for Chemical-Looping Combustion - Operational Experience, Presented at 1st International Conference on Chemical Looping,  Lyon, March 17-19, 2010

 

CFB-9 Hamburg 2008: Chemical-Looping Combustion - Status of Development

Chemical-looping combustion, Liseleje, August 21, 2006

GHGT-7 Vancouver 2004 GRACE

GHGT-7 Vancouver 2004 Hydrogen

Chemical-Looping Combustion, Third Nordic Symposium on Carbon Dioxide Capture, Trondheim, October 2, 2003

 

 Live presentations

Minusutsläpp genom Bio-CCS/BECCS
Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi (ESO), Stockholm, 27 november, 2018

Chemical-looping combustion (Chalmers Energidag,  November 2010)Posters

1st International Conference on Negative CO2 Emissions
-  Summary and Highlights

GHGT14, October 21-25, 2018, MelbourneLectures (slides)


Miljöfysik:  Infångning och lagring av koldioxid. 27/4 2018

Sustainable energy futures :  CO2 capture and storage
17 Sept 2015

Sustainable energy futures 19 Sept 2012:  CO2 capture and storage

Combustion Engineering - Pollutants, 20 Sept. 2011

Combustion Engineering - CO2 capture, 20 Sept 2011